Tau Båtforening

Oppdatering av medlemsregister

Kopier listen nedenfor inn i en e-post, fyll ut dine opplysninger og send til:

havnesjef.tbf@gmail.com

Båtplass: ..................................

Navn på eier: ...............................

Adresse: .....................................

Postnummer/Sted: .........................

Telefon privat: .............................

Telefon jobb: ..............................

Mobil: ......................................

Fødselsår: ..................................

Yrke: .......................................

E-postadresse: ............................

Navn på båt: .......................................

Båttype: .................................

Lengde: .................................

Bredde: ..................................

Registreringsnummer: ..................

Forsikringsselskap (krav): ............................

Tilbake til hovedsiden