Formål og medlemskap

Tau Båtforening har til oppgave å gjennomføre anlegg og drift av båthavn og opptrekksplass, og gjennom andre fellestiltak å fremme interessen for småbåteiere.
Foreningen er åpen for alle. Også personer som ikke er eier av egen båt, kan bli medlem.
Utmeldelse som medlem skal meddeles styret skriftlig.
Tau båthavn er for tiden full og vi har ventelister for medlemmer som ønsker større plass, samtidig som vi har venteliste for de som ønsker å få ny båtplass.
For tiden har båthavna ikke egnede utvidelsesområder.
For å kunne føres opp på venteliste må du være medlem av foreningen. 

Passivt medlemskap i Tau Båtforening medfører ikke at man automatisk blir satt på venteliste for båtplass.


Slik blir du medlem:

Betal inn medlemskontingent til Tau Båtforening på KontoNr.: 32053012778
Merk betalingen med "Medlemskontingent"
Send E-post til kasserer.tbf@gmail.com, og fortell at du har meldt deg inn.
Husk å oppgi fullstendig navn, adresse og tlf.nr.

For å føre deg opp på venteliste til ny båtplass eller for å bytte båtplass, må du
melde inn dette til Havnesjefen: havnesjef.tbf@gmail.com