ÅRSMØTE 

Årsmøte 2024 avholdes den 20. mars kl 17.00 i klubbuset. Årsmelding mm blir lagt ut på hjemmesiden og på facebook-siden senest en uke før årsmøtet. Forslag som et medlem ønsker å få behandlet på årsmøtet må være sendt skriftlig til styret senest 7 - sju - dager før møtet holdes. 

Styret

Ny havnesjef

Odd Rune Malterud er ny havnesjef i Tau Båtforening fra 29. august. Han har e-mail havnesjef.tbf@gmail.com og telefon +47 91321563


Styret

Båtopptak

Bestilling av båtopptak og utsetting, mandager og torsdager, gjøres til Reimund Fiskå, kontakt:

mob: 911 58 490

mail: reimund.fiska@lyse.net

Skjema for båtopptak fylles ut, printes og tas med til kranfører. Du finner skjemaet på denne siden.

Nytt styre og prisliste 

Årsmøte 2023 ble avholdt den 29. mars kl 17.00 i klubbuset. 

Under finner du årsmelding, årsregnskap for 2022, protokoll fra årsmøtet og ny prisliste 2023.

Styret


Internett

SSID: Tau-Gjestehavn 

Passord: Guest123


Informasjon om havnespy

Det vises til vedlagt informasjon fra Miljødirektoratet. Styret ber om at alle leser informasjonen og bidrar til bekjemping av videre utbredelse av havnespy i vårt område.


Styret

Annen info


Har du endringer å melde til foreningen angående ditt medlemskap?

(f.eks. endring av adresse / tlf. / båt). Les her.


Vi minner om at service-strømuttak kun kan brukes 3 døgn per måned, og da kun til lading og bruk av elektroverktøy. Det er ikke tillatt å bruke dette til noen form for oppvarming av båten.

Har du bruk for strøm oftere, eller til oppvarming, må du kontakte John Magne Fjelde på tlf. 975 17 951 for tildeling av permanent strømuttak med måler.

Foreningen

Kvernvegen 56, 4120 Tau
E-mail leder: leder.tbf@gmail.com

 Kontakt styret

Bankkontonummer 3205.30.12778

Vipps: 122029

Org.nr. 883866592

Bestilling av båtopptak og utsetting, mandager og torsdager, gjøres til Reimund Fiskå, kontakt: 

mob: 911 58 490

mail: reimund.fiska@lyse.net

Skjema for båtopptak, fylles ut, printes og tas med til kranfører:

Skjema for båtopptak

Båtforeningen på Facebook