Aktuell info for gjester/guests/gäste

Annen info


Har du endringer å melde til foreningen angående ditt medlemskap?

(f.eks. endring av adresse / tlf. / båt). Les her.


Vi minner om at service-strømuttak kun kan brukes 3 døgn per måned, og da kun til lading og bruk av elektroverktøy. Det er ikke tillatt å bruke dette til noen form for oppvarming av båten.

Har du bruk for strøm oftere, eller til oppvarming, må du kontakte John Magne Fjelde på tlf. 975 17 951 for tildeling av permanent strømuttak med måler.

Foreningen

Kvernvegen 56, 4120 Tau
E-mail leder: leder.tbf@gmail.com

 Kontakt styret

Bankkontonummer 3205.30.12778

Vipps: 122029

Org.nr. 883866592

Bestilling av båtopptak og utsetting, mandager og torsdager, gjøres til Reimund Fiskå, kontakt: 

mob: 911 58 490

mail: reimund.fiska@lyse.net