Tau Bεtforening

Oppdatering av medlemsregister

 

Kopier listen nedenfor inn i en e-post, fyll ut dine opplysninger og send til:

havnesjef.tbf@gmail.com

 

Bεtplass: …………………………….

 

Navn pε eier: ………………………….

 

Adresse: ……………………………….

 

Postnummer/Sted: …………………….

 

Telefon privat: ………………………..

 

Telefon jobb: …………………………

 

Mobil: ………………………………..

 

Fψdselsεr: …………………………….

 

Yrke: …………………………………

 

E-postadresse: ……………………....

 

 

 

 

Navn pε bεt: …………………………………

 

Bεttype: ……………………………

 

Lengde: ……………………………

 

Bredde: …………………………….

 

Registreringsnummer: ………………

 

Forsikringsselskap (krav): …………................

 

Tilbake til hovedsiden